PTU BARCH QUESTION PAPERSBARCH Question Papers Syllabus Notes

 

PTU BARCH ALL SEMESTER QUESTION PAPERS AND SOLUTIONS

 

1 Sem Question Papers  

 

 

 
2 Sem Question Papers  

 

 

 
3 Sem Question Papers  

 

 

 
4 Sem Question Papers  

 

 

 
5 Sem Question Papers  

 

 

 
6 Sem Question Papers  

 

 

 
7 Sem Question Papers  

 

 

 
8 Sem Question Papers  

 

 

 
9 Sem Question Papers  

 

 

 
10 Sem Question Papers  

 

 

 


 

Year PTU BARCH 1 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-AND-THEORY-1-45002-MAY-2019

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-AND-THEORY-1-45101-MAY-2019

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-1-45004-MAY-2019

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-1-45082-MAY-2019

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-1-45084-MAY-2019

BARCH-1-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-1-45083-MAY-2019

BARCH-1-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-1-45003-MAY-2019

BARCH-1-SEM-COMMUNICATION-SKILL-1-45006-MAY-2019

BARCH-1-SEM-THEORY-OF-STRUCTURE-45009-MAY-2019

 

2018
BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-1-A0890-DEC-2018

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-1-A0903-DEC-2018

BARCH-1-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-1-A0889-DEC-2018

BARCH-1-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-1-A0888-DEC-2018

BARCH-1-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-1-A0902-DEC-2018

BARCH-1-SEM-COMMUNICATION-SKILL-1-A0905-DEC-2018

BARCH-1-SEM-COMMUNICATIVE-ENGLISH-A1103-DEC-2018

BARCH-1-SEM-HUMAN-VALUES-AND-PROFESSIONAL-ETHICS-A1105-DEC-2018

BARCH-1-SEM-THEORY-OF-STRUCTURE-A0906-DEC-2018

 

2017  
2016  
2015  
Old  

 

 

Year PTU BARCH 2 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-2-45010-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-2-45098-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-2-45012-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-2-45091-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-2-45013-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-2-45092-MAY-2019

BARCH-2-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-2-45011-MAY-2019

BARCH-2-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-2-45097-MAY-2019

BARCH-2-SEM-ENVIRONMENT-SCIENCE-45096-MAY-2019

BARCH-2-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-1-45016-MAY-2019

BARCH-2-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-1-45094-MAY-2019

BARCH-2-SEM-STRUCTURE-DESIGN-2-45018-MAY-2019

BARCH-2-SEM-THEORY-OF-DESIGN-1-45014-MAY-2019

BARCH-2-SEM-THEORY-OF-DESIGN-1-45093-MAY-2019

BARCH-2-SEM-THEORY-OF-STRUCTURES-1-45095-MAY-2019

 

2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-2-A0907-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-2-A1233-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-2-A0909-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-A1235-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-2-A0910-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-2-A1236-DEC-2018

BARCH-2-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-2-A0908-DEC-2018

BARCH-2-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-2-A1234-DEC-2018

BARCH-2-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-2-A1234-DEC-2018

BARCH-2-SEM-ENVIRONMENT-SCIENCE-A1240-DEC-2018

BARCH-2-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-1-A0912-DEC-2018

BARCH-2-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-1-A1238-DEC-2018

BARCH-2-SEM-STRUCTURE-DESIGN-2-A0913-DEC-2018

BARCH-2-SEM-THEORY-OF-DESIGN-1-A1237-DEC-2018

BARCH-2-SEM-THEORY-OF-STRUCTURES-1-A1239-DEC-2018
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 3 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-3-45020-MAY-2019

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-3-70413-MAY-2019

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-3-45022-MAY-2019

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-3-70415-MAY-2019

BARCH-3-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-3-45021-MAY-2019

BARCH-3-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-3-70414-MAY-2019

BARCH-3-SEM-BUILDING-SERVICES-1-45024-MAY-2019

BARCH-3-SEM-CLIMATE-AND-ARCHITECTURE-1-70416-MAY-2019

BARCH-3-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-2-45023-MAY-2019

BARCH-3-SEM-STRUCTURE-DESIGN-1-70419-MAY-2019

BARCH-3-SEM-STRUCTURE-DESIGN-3-45025-MAY-2019

BARCH-3-SEM-SURVEYING-AND-LEVELLING-1-45026-MAY-2019

BARCH-3-SEM-SURVEYING-AND-LEVELLING-1-70420-MAY-2019
 

2018
BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-3-A0914-DEC-2018

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-3-A2055-DEC-2018

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-3-A0916-DEC-2018

BARCH-3-SEM-ARCHITECTURAL-DRAWING-3-A2051-DEC-2018

BARCH-3-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-3-A0915-DEC-2018

BARCH-3-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-3-A2050-DEC-2018

BARCH-3-SEM-BUILDING-SERVICES-1-A0918-DEC-2018

BARCH-3-SEM-CLIMATE-AND-ARCHITECTURE-1-A2052-DEC-2018

BARCH-3-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-2-A0917-DEC-2018

BARCH-3-SEM-STRUCTURE-DESIGN-1-A2053-DEC-2018

BARCH-3-SEM-STRUCTURE-DESIGN-3-A0919-DEC-2018

BARCH-3-SEM-SURVEYING-AND-LEVELLING-1-A0920-DEC-2018

BARCH-3-SEM-SURVEYING-AND-LEVELLING-1-A2054-DEC-2018
 
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 4 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-4-45027-MAY-2019

BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-4-71016-MAY-2019

BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-3-71018-MAY-2019

BARCH-4-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-4-45028-MAY-2019

BARCH-4-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-4-71017-MAY-2019

BARCH-4-SEM-BUILDING-SERVICES-1-71023-MAY-2019

BARCH-4-SEM-BUILDING-SERVICES-2-45033-MAY-2019

BARCH-4-SEM-CLIMATE-AND-ARCHITECTURE-1-45031-MAY-2019

BARCH-4-SEM-CLIMATE-AND-SUSTAINABILITY-1-71021-MAY-2019

BARCH-4-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-2-71019-MAY-2019

BARCH-4-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-3-45029-MAY-2019

BARCH-4-SEM-STRUCTURE-DESIGN-3-71024-MAY-2019

BARCH-4-SEM-STRUCTURE-DESIGN-4-45035-MAY-2019

BARCH-4-SEM-THEORY-OF-DESIGN-2-45030-MAY-2019

BARCH-4-SEM-THEORY-OF-DESIGN-2-71020-MAY-2019
 

2018
BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-4-A2250-DEC-2018

BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-4-A0921-DEC-2018

BARCH-4-SEM-ARCHITECTURAL-GRAPHICS-3-A2252-DEC-2018

BARCH-4-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-4-A2251-DEC-2018

BARCH-4-SEM-BUILDING-SERVICES-1-A2256-DEC-2018

BARCH-4-SEM-BUILDING-SERVICES-2-A0926-DEC-2018

BARCH-4-SEM-CLIMATE-AND-ARCHITECTURE-1-A0925-DEC-2018

BARCH-4-SEM-CLIMATE-AND-SUSTANIABILTY-1-A2255-DEC-2018

BARCH-4-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-2-A2253-DEC-2018

BARCH-4-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-3-A0923-DEC-2018

BARCH-4-SEM-STRUCTURE-DESIGN-3-A2257-DEC-2018

BARCH-4-SEM-STRUCTURE-DESIGN-4-A0927-DEC-2018

BARCH-4-SEM-STRUCTURE-DESIGN-4-A0927-DEC-2018

BARCH-4-SEM-THEORY-OF-DESIGN-2-A0924-DEC-2018

BARCH-4-SEM-THEORY-OF-DESIGN-2-A2254-DEC-2018
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 5 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-5-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-5-45037-MAY-2019

BARCH-5-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-5-71745-MAY-2019

BARCH-5-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-5-45038-MAY-2019

BARCH-5-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-5-71746-MAY-2019

BARCH-5-SEM-BUILDING-SERVICES-2-71751-MAY-2019

BARCH-5-SEM-BUILDING-SPECIFICATIONS-1-45040-MAY-2019

BARCH-5-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-3-71747-MAY-2019

BARCH-5-SEM-LANDSCAPE-ARCHITECTURE-1-71749-MAY-2019

BARCH-5-SEM-STRUCTURE-DESIGN-4-71752-MAY-2019

BARCH-5-SEM-THEORY-OF-DESIGN-3-71748-MAY-2019

 

2018
BARCH-5-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-5-A0928-DEC-2018

BARCH-5-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-5-A2902-DEC-2018

BARCH-5-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIAL-V-A0929-DEC-2018

BARCH-5-SEM-BUILDING-SERVICES-2-A2906-DEC-2018

BARCH-5-SEM-BUILDING-SPECIFICATIONS-1-A0930-DEC-2018

BARCH-5-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-3-A2903-DEC-2018

BARCH-5-SEM-LANDSCAPE-ARCHITECTURE-1-A2905-DEC-2018

BARCH-5-SEM-STRUCTURE-DESIGN-4-A2907-DEC-2018

BARCH-5-SEM-THEORY-OF-DESIGN-3-A2904-DEC-2018
 
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 6 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-45044-MAY-2019

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-72287-MAY-2019

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-LEGISLATION-1-72293-MAY-2019

BARCH-6-SEM-BUILDING-BYELAWS-1-45050-MAY-2019

BARCH-6-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-6-45045-MAY-2019

BARCH-6-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-6-72288-MAY-2019

BARCH-6-SEM-BUILDING-SERVICES-3-45048-MAY-2019

BARCH-6-SEM-BUILDING-SERVICES-3-72291-MAY-2019

BARCH-6-SEM-ESTIMATING-COSTING-AND-BUILDING-ECONOMICS-1-45049-MAY-2019

BARCH-6-SEM-ESTIMATING-COSTING-AND-SPECIFICATIONS-1-72292-MAY-2019

BARCH-6-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-4-72289-MAY-2019

BARCH-6-SEM-INTERIOR-DESIGN-1-45047-MAY-2019

BARCH-6-SEM-INTERIOR-DESIGN-1-72290-MAY-2019

BARCH-6-SEM-THEORY-OF-DESIGN-3-45046-MAY-2019
 

2018
BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-72287-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-A0932-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-72287-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-DESIGN-6-A0932-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ARCHITECTURAL-LEGISLATION-1-72293-DEC-2018

BARCH-6-SEM-BUILDING-BYELAWS-1-A0938-DEC-2018

BARCH-6-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-6-72288-DEC-2018

BARCH-6-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-6-A0933-DEC-2018

BARCH-6-SEM-BUILDING-SERVICES-3-72291-DEC-2018

BARCH-6-SEM-BUILDING-SERVICES-3-A0936-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ESTIMATING-COSTING-AND-BUILDINGS-ECONOMICS-1-A0937-DEC-2018

BARCH-6-SEM-ESTIMATING-COSTING-AND-SPECIFICATIONS-1-72292-DEC-2018

BARCH-6-SEM-HISTORY-OF-ARCHITECTURE-4-72289-DEC-2018

BARCH-6-SEM-INTERIOR-DESIGN-1-72290-DEC-2018

BARCH-6-SEM-INTERIOR-DESIGN-1-A0935-DEC-2018

BARCH-6-SEM-THEORY-OF-DESIGN-3-A0934-DEC-2018


BARCH-6-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-6-72288-DEC-2018
 

2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 7 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


 

2018  
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 8 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-8-SEM-ARCHITERCTURAL-CONSERVATION-1-72750-MAY-2019

BARCH-8-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-7-45054-MAY-2019

BARCH-8-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-7-72746-MAY-2019

BARCH-8-SEM-BUILDING-MAINTENANCE-1-45061-MAY-2019

BARCH-8-SEM-BUILDING-MAINTENANCE-1-72752-MAY-2019

BARCH-8-SEM-HIGH-RISE-BUILDINGS-1-72749-MAY-2019

BARCH-8-SEM-HOUSING-1-45058-MAY-2019

BARCH-8-SEM-HOUSING-1-72748-MAY-2019

BARCH-8-SEM-LOW-COST-BUILDING-1-45056-MAY-2019

BARCH-8-SEM-RESTORATION-AND-PRESERVATION-OF-MONUMENTS-1-45057-MAY-2019

BARCH-8-SEM-SUSTAINABLE-ARCHITECTURE-1-72751-MAY-2019

BARCH-8-SEM-URBAN-DESIGN-1-45055-MAY-2019

BARCH-8-SEM-URBAN-DESIGN-1-72747-MAY-2019
 

2018

BARCH-8-SEM-ARCHITERCTURAL-CONSERVATION-1-72750-DEC-2018

BARCH-8-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-7-A0939-DEC-2018

BARCH-8-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-7-72746-DEC-2018

BARCH-8-SEM-BUILDING-MAINTENANCE-1-72752-DEC-2018

BARCH-8-SEM-BUILDING-MAINTENANCE-1-A0946-DEC-2018

BARCH-8-SEM-HIGH-RISE-BUILDINGS-1-72749-DEC-2018

BARCH-8-SEM-HOUSING-1-72748-DEC-2018

BARCH-8-SEM-HOUSING-1-A0943-DEC-2018

BARCH-8-SEM-LOW-COST-BUILDING-1-A0941-DEC-2018

BARCH-8-SEM-RESTORATION-AND-PRESERVATION-OF-MONUMENTS-1-A0942-DEC-2018

BARCH-8-SEM-SUSTAINABLE-ARCHITECTURE-1-72751-DEC-2018

BARCH-8-SEM-URBAN-DESIGN-1-72747-DEC-2018

BARCH-8-SEM-URBAN-DESIGN-1-A0940-DEC-2018
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 9 Sem Question Papers Top
MAY 2019  


BARCH-9-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-8-45065-MAY-2019

BARCH-9-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-8-74096-MAY-2019

BARCH-9-SEM-BUILDING-ECONOMICS-1-74098-MAY-2019

BARCH-9-SEM-HILL-ARCHITECTURE-1-74099-MAY-2019

BARCH-9-SEM-LANDSCAPE-ARCHITECTURE-2-74102-MAY-2019

BARCH-9-SEM-LIGHTING-AND-ILLUMINATION-1-45069-MAY-2019

BARCH-9-SEM-MULTI-STOREYED-BUILDINGS-1-45071-MAY-2019

BARCH-9-SEM-TOWN-PLANNING-1-45066-MAY-2019

BARCH-9-SEM-TOWN-PLANNING-1-74097-MAY-2019

BARCH-9-SEM-TRAFFIC-AND-TRANSPORTATION-1-45073-MAY-2019

BARCH-9-SEM-TRAFFIC-AND-TRANSPORTATION-1-74101-MAY-2019

BARCH-9-SEM-VERNACULAR-ARCHITECTURE-1-45070-MAY-2019

BARCH-9-SEM-VERNACULAR-ARCHITECTURE-1-74100-MAY-2019
 

2018
BARCH-9-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-8-74096-DEC-2018

BARCH-9-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-7-A0948-DEC-2018

BARCH-9-SEM-BUILDING-CONSTRUCTION-AND-MATERIALS-8-74096-DEC-2018

BARCH-9-SEM-BUILDING-ECONOMICS-1-74098-DEC-2018

BARCH-9-SEM-HILL-ARCHITECTURE-1-74099-DEC-2018

BARCH-9-SEM-LANDSCAPE-ARCHITECTURE-2-74102-DEC-2018

BARCH-9-SEM-LIGHTING-AND-ILLUMINATION-1-A0952-DEC-2018

BARCH-9-SEM-MULTI-STOREYED-BUILDINGS-1-A0954-DEC-2018

BARCH-9-SEM-TOWN-PLANNING-1-74097-DEC-2018

BARCH-9-SEM-TOWN-PLANNING-1-A0949-DEC-2018

BARCH-9-SEM-TRAFFIC-AND-TRANSPORTATION-1-74101-DEC-2018

BARCH-9-SEM-VERNACULAR-ARCHITECTURE-1-74100-DEC-2018

BARCH-9-SEM-VERNACULAR-ARCHITECTURE-1-A0953-DEC-2018
2017  
2016  
2015  
Old  

 

Year PTU BARCH 10 Sem Question Papers Top
MAY 2019
BARCH-10-SEM-CONSTRUCTION-MANAGEMENT-1-45077-MAY-2019

BARCH-10-SEM-CONSTRUCTION-MANAGEMENT-1-74341-MAY-2019

BARCH-10-SEM-DISASTER-MANAGEMENT-1-74343-MAY-2019

BARCH-10-SEM-DISASTER-MANAGEMENT-FOR-BUILDINGS-1-45079-MAY-2019

BARCH-10-SEM-PROFESSIONAL-PRACTICE-1-45076-MAY-2019

BARCH-10-SEM-PROFESSIONAL-PRACTICE-1-74342-MAY-2019
 
2018  

BARCH-10-SEM-CONSTRUCTION-MANAGEMENT-1-74341-DEC-2018

BARCH-10-SEM-CONSTRUCTION-MANAGEMENT-1-A0959-DEC-2018

BARCH-10-SEM-DISASTER-MANAGEMENT-1-74343-DEC-2018

BARCH-10-SEM-DISASTER-MANAGEMENT-FOR-BUILDINGS-1-A0960-DEC-2018

BARCH-10-SEM-PROFESSIONAL-PRACTICE-1-74342-DEC-2018

BARCH-10-SEM-PROFESSIONAL-PRACTICE-1-A0958-DEC-2018

 

BARCH-10-SEM-CONTEMPORARY-INDIAN-ARCHITECTURE-2-51178-MAY-2019
 

2017  
2016  
2015  
Old